Courses conducted in Bahasa Malaysia

SUPPLY CHAIN & LOGISTICS MANAGEMENT

 • Amalan Logistik Secara Efektif
 • Operasi & Pengurusan Stor & Inventori Secara Efektif
 • Operasi & Pengurusan Stor / Gudang yang Efektif
 • Operasi dan Amalan Logistik Secara Efektif
 • Pengurusan Pengeluaran & Inventori

PURCHASING & PROCUREMENT

 • Mengurus Operasi Pembelian dan Pengurusan Bahan Secara Efektif
 • Operasi Pembelian Secara Efektif

QUALITY & PRODUCTIVITY

 • Pengurusan Bahan Secara Efektif
 • Pengurusan Operasi dalam Pembuatan
 • Perancangan, Penjadualan & Pengawalan Pengeluaran Secara Efektif

SAFETY & SECURITY

 • Latihan Pengurusan Bahan Kimia dan Mengendali Keadaan Tumpahan
 • Menyelaras Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Berdasarkan Perundangan Terkini
 • Pengenalan OHS di Tempat Kerja
 • Program Latihan Pemeliharaan Pendengaran

SOFT SKILLS

 • Kemahiran Kepimpinan bagi Penyelia
 • Kemahiran Komunikasi Berkesan
 • Kemahiran Membuat Persembahan
 • Menjana Kecemerlangan & Prestasi Kerja @ Pemandu Dispatch 
 • Pemanduan Berhemah & Professional
 • Pengurusan Rekod dan Fail yang Berkesan
 • Perhubungan Pelanggan Berkualiti
 • Sikap Kerja Positif